• Minigolf se hraje na osmnácti drahách s překážkami (=jeden okruh). Do drah je zakázáno vstupovat nebo na ně našlapovat.

  • Cílem hry je dosažení jamky co nejmenším počtem úderů (bodů). Pokud se nepodaří zahrát dráhu na 6 úderů, zapisuje se na této dráze výsledek 7. Vítězí hráč s nejmenším součtem úderů za celý okruh (18 drah).

  • Na každé dráze se hraje první úder ze startovního šedého pole orámovaného černou čarou. Pokud míč po tomto úderu nepřekoná překážku (červenou čáru), musí se hrát další úder opět ze startovního pole.

  • Po překonání překážky (červené čáry), se hraje další úder z toho místa, kde se míček zastavil. Pokud se míč zastaví u okraje dráhy (mantinelu) nebo překážky, nebo v jejich blízkosti, může se míč přeložit kolmo na černou překládací čáru.

  • Pokud míč překoná překážku (červenou čáru) a opět se před ni vrátí, staví se míč na nejbližší černou čáru od překážky (červené čáry).

  • Na drahách, kde není červená čára, ani černé čáry se hraje každý úder ze startovního pole. (6-labyrint, 13-klíny, 15-koš, 17-sopka).

  • Pokud míč vyskočí z dráhy ještě před překonáním červené čáry, hraje se znovu ze startovního pole. Pokud ovšem míč překoná červenou čáru a poté vyskočí z dráhy, pak se staví míč kolmo na nejbližší černou překládací čáru. Trestný bod se nepíše.

  • Při rovnosti celkového počtu u dvou a více hráčů rozhoduje rozstřel od dráhy č.1 systémem náhlé smrti.

  • Při jakémkoliv dotazu můžete oslovit obsluhu, kterou vetšinou tvoří minigolfoví profesionálové.

  • Upozornění: Na dráhy se nešlape (platí i pro děti). Za ztrátu či zlomení hole je požadována náhrada ve výši 600 Kč. Za ztrátu míče 100 Kč.